<$BlogRSDURL$>

08 noviembre 2005

Party(cipacio) 

un dels problemes intrinsecs de la participació és que aquesta, per ser útil, ha de ser representativa i informada. Que vinguin a les reunions majoritariament els (suposats) experts ecologistes nomès hi acostuma a afegir esbiaix: és perd representativitat i no aporten pas la informació qualitativa que realment s'hauria de recollir, que és la visió de ciutadà corrent.
En aquests procesos cal aclarir des d'un principi que no es demana als participants que siguin experts sinó més aviat tot el contrari. És vol saber quina es la seva percepció, la seva opinió, la seva postura davant dels temes que es tracten. Aportar massa informació previament pot fer que els ciutadans tan sols repeteixin el que acaben de sentir. No necessitem que ens tornin a dir que produeixen X quilos de brossa per ciutadà i que això es més de la mitjana Y, sinó què estan disposats a aceptar de fer per cambiar aquest fet, quins hàbits consideren que s'haurian d'inculcar (i/o imposar...), quants diners dels seus impostos hi hauriem de destinar i quins armatostes volen veure ocupant espai públic.
Aquesta informació no formal es molt important per la gestió del món real i els participants molts cops no són conscients que és necessaria i valuosa.
De vegades l'esbiaix pot venir donat pel fet que els grups de treball s'organitzen de tal forma que estan formats tan sols per grups de coneguts, el que fa que l'opinió de lobby (per exemple, la visió dels comerciants) es blindi i no es barreji i enriqueixi amb altres visions. Un truc que es pot emprar es demanar a la gent que ha vingut a la reunió que s'organitzi en grups de (per exemple) 10 persones com vulguin. Seguidament, sense haver avisat prèviament, s'agafa una persona de cada grup format i es formen nous grups heterogenis. Així és més probable que a cada grup hi hagi més diversitat d'interessos i, de retruc, d'opinions.
La participació pot ser divertida els primers dies, però a la llarga és feixuga i els ciutadans tenen "millors coses" a fer. Per això es important "premiar" els participants. Crec que no es tracta tant de pagar un sou, però si més no incloure a la redacció final del Pla d'Acció o document resultant, els noms i cognoms de tots aquells que hi han participat a titol personal. Algun ajuntament ha fet fins i tot una exposició mostrant les idees i propostes sorgides de la participació, també amb noms i cognoms dels ciutadans que les vàren aportar.
Un altre "premi" o incentiu es oferir un petit refrigeri, que és important que consti expresament i destacat en els cartells de la convocatoria de la reunió. L'altre dia repartiem diversos exemples de fulls de convocatoria a actes de participació i mig en conya vam arribar a la conclusio amb en Rafa que el cartell ideal seria aquell que digues alguna cosa així com : Dijous tarda hi ha un picapica a l'ajuntament, i en lletra petita afegir que previament hi haurà una sessió de participació de l'agenda 21 local per als assistents al refrigeri.

Comments: Publicar un comentario

This page is powered by Blogger. Isn't yours?